Följande spelare är uttagna till USM 2019.

Anmälda spelare skrivs med grön text, återbud med röd text, anmälda reserver med gul text och antagna reserver med grön text

F13

F15

DJ17

P13

P15

HJ17

USM_SKOVDE