Tidsprogram USM i Skövde 3-5 maj 2019 (uppdaterat 10/4).
Totalt bordsbehov 30 tävlingsbord.

Tyvärr är det för få anmälda i paraklasserna R4, R5 och S11. Dessa klasser ställs in.

Fredag           bord
09.00 Pool Para lag       6
09.00 Pool P13 F13     16+8
11.30 Pool P15 F15     16+8
14.00 Invigning        
14.30 omg 1 B P13 B F13 B     16+8
14.55 omg 1 P13 F13     16+8
15.35 omg 2 B P13 B F13 B     8+4
15.35 omg 1 F13       8
16.00 omg 2 P13       16
16.15 omg 3 B P13 B F13 B     4+2
16.40 omg 1 B P15 B F15 B     16+8
17.05 omg 1 P15 F15     16+8
17.45 omg 2 B P15 B F15 B semi B P13 B 8+4+2
17.45 omg 1 F15       8
18.10 omg 2 P15       16
18.25 omg 3 B P15 B F15 B finaler PF13 B 4+2+2
18.50 1/8-del P13 F13 semi B P15 B 8+8+2
19.30 1/8-del P15 F15 finaler PF15 B 8+8+2
             
Lördag            
09.00 Pool S6-7 U S8-10 U S6-7 J S8-10 J 6
09.00 Pool HJ17 DJ17     16+8
11.30 omg 1 P13D P15D F13D   8+8+8
11.55 omg 1 HJ17D F15D DJ17D   8+8+8
12.20 omg 2 P13D P15D     16+8
12.45 omg 2 HJ17D P15D     16+8
13.10 omg 2 F13D F15D DJ17D   8+8+8
13.35 omg 3 P13D P15D HJ17D   8+8+8
14.00 kvart F13D F15D DJ17D   4+4+4
14.15 kvart P13D P15D HJ17D   4+4+4
14.40 semi F13D F15D DJ17D   2+2+2
14.55 semi P13D P15D HJ17D   2+2+2
15.30   Prisutdelning Paraklasser        
15.50 omg 1 B HJ17 B DJ 17 B     16+8
16.15 omg 1 HJ17 DJ17     16+8
16.55 omg 2 B HJ17 B DJ 17 B     8+4
16.55 omg 1 DJ17       8
17.20 omg 2 HJ17       16
17.35 omg 3 B HJ17 B DJ 17 B     4+2
18.10 1/8-del DJ17   semi B HJ17 B 8+2
18.40 1/8-del HJ17   finaler HDJ17 B 8+2
19.20 Ombyggnad till 8 bord        
             
Söndag            
09.00 kvart P13 F13     4+4
09.45 kvart P15 F15     4+4
10.30 kvart HJ17 DJ17     4+4
11.30 semi P13 F13 P15 F15 2+2+2+2
12.15 semi HJ17 DJ17 S6-7 U S8-10 J 2+2+2+2
13.15 final P13D P15D F13D F15D 1+1+1+1
13.45 final HJ17D DJ17D S6-7 U S8-10 J 1+1+1+1
14.15   Prisutdelning 8 finaler        
14.45 final P13 F13 P15 F15 1+1+1+1
15.30 final HJ17 DJ17     1+1
16.15   Prisutdelning 6 finaler      

USM_SKOVDE