Följande spelare är uttagna till USM 2019.
Senast uppdaterad 2019-05-03, 22:15.

Anmälda spelare skrivs med grön text, återbud med röd text, anmälda reserver med gul text och antagna reserver med grön text

F13

F15

DJ17

P13

P15

HJ17

Para

USM_SKOVDE