Tävlingsorganisationen är uppdelad i flera team, och för bäst information rekommenderar vi att du kontaktar någon i det team du tror ansvarar för din fråga/synpunkt.

Maila i första hand till SM mailen: usm2019bt@gmail.com

Team Tävling,
alla tävlingsfrågor
Supervisor:
Gert Strid tel: mail:
Tävlingsledare:
Simon Strand 073 – 371 51 43 skovdepingis@hotmail.com
Team Hall
Alla hallfrågor
Per Johansson 0705-34 01 19 mail:
Team Domare
Alla domarfrågor
Erland Josefsson 0723 – 95 32 02 mail:
Jan-Olof Sundh 0766 – 43 01 55 Jan-Olof.sundh@fv.ulricehamn.se
Team Info
endast info på plats
Karin Gill 0768 – 77 97 16 karingill@hotmail.com
Tomas Nilsson 0703 – 19 92 31 mail:
Team Mat/Kiosk
Kioskfrågor
Yvonne Johansson 0705-39 96 31 mail:
Team Logi
Boendefrågor
Sverker Magnusson 073 – 97 97 112 mail:
Team Ceremoni, övrigt.
Ronny Ferm 070 – 57 15 333 mail:

USM_SKOVDE